Portret

 Portretfoto's:


Alle rechten voorbehouden. Deze foto's mogen niet worden verveelvoudigd,

opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm

of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier

zonder schriftelijke toestemming van Kees Floor.

 

www.keesfloorfotografie.com